Teoretiske bachelorprojekter

Titel Teoretiske bachelorprojekter

Vejleder Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

 Fagområde Atom-, kerne-, og partikelfysik, kvantefeltteori, almen relativitetsteori

Abstract Vi tilbyder adskillige teoretiske bachelorprojekter, kig efter eksempler på vores hjemmeside (http://phys.au.dk/forskning/subatomic-physics/theory/).