Hartree-Fock beregninger

Titel Hartree-Fock beregninger

Vejleder Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk fysik

Abstract Det selvkonsistente middelfelt for et system af identiske partikler kan findes ved at udføre Hartree-Fock beregninger med de tilsvarende vekselvirkninger. Anvendelser med impulsafhængige nul-rækkevidde potentialer simplificerer uden at ødelægge det realistiske ved strukturberegningerne. Tilstande og deres egenskaber beregnes for et eller flere systemer.