Studienævnet for Teologi

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Økonomisk støtte

Det er muligt for studerende på teologi at søge økonomisk støtte til deltagelse i faglige arrangementer og aktiviteter som konferencedeltagelse, ekskursioner, udenlandske Summer University kurser, feltprojekter o. lign.
Der kan søges individuelt eller gruppe/-holdvis.
Ansøgninger vil blive vurderet enkeltvis.

  • Til indenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.000,- kr. pr. studerende.
  • Til udenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.400,- kr. pr. studerende.

Ansøgning stiles til

Studienævnet for Teologi
Att.:  Att. studienævnssekretær Susanne Vork Svendsen
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, Bygn. 1442-211
8000 Århus C

Kontakt

Studienævnet for Teologi
Att. studienævnssekretær Susanne Vork Svendsen
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
Bygn. 1442-211
8000 Århus C

Ansøgninger og andre henvendelser til studienævnet sendes til Studiecenter Arts.

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Studienævnets medlemmer


Videnskabelige medlemmer

Suppleanter

Mike Kaare Klitgaard (diakoni)
Henrik Dahlin (teologi)
Mikael Brorson (teologi)

Studerende medlemmer

Niels Christian Hviid Gade (næstformand)
Nikolaj Vium
Signe Nøhr Villebro

Møder

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer. Normalt vil der være en behandlingstid på 14. dage i studienævnssager.

Mødeplan, dagsordner og referater

Møderække E2018 

  • 14. august kl. 13.00 - 15.30
  • 12. september kl. 13.00 – 15.30
  • 9. oktober kl. 13.00 - 15.30
  • 13. november kl. 13.00 – 15.30
  • 18. december kl. 13.00 – 15.30
  • 16. januar 2019 kl. 13.00 - 15.30 (ordinært og konstituerende møde)
318109 / i40