Studienævnet for Teologi

Ansøgning til studienævnet

Find ansøgningsskema i højre kolonne på mit.au.dk

Hvis du vil søge studienævnet om dispensation, forhåndsgodkendelse, merit eller gæstefag, skal du lave en ansøgning på mit.au.dk.

I ansøgningen skal du:

  • Forklare tydeligt, hvad du vil opnå
  • Beskrive, hvilke begrundelser du har for dit ønske
  • Vedlægge relevant dokumentation.

OBS: Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på, skal du søge via Optagelse på AU (skema F) 

Du kan få hjælp til ansøgningen ved at kontakte din studievejleder.

Når du har sendt ansøgningen vil du få en e-mail-kvittering. Studienævnet sender skriftligt svar på ansøgningen, men du kan blive kontaktet løbende med opklarende spørgsmål. Der er 2-8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Ansøgninger om overflytning til AU, studieskift eller genindskrivning

Alle ansøgninger om administrativ indskrivning (overflytning fra et andet universitet, skift fra en uddannelse til en anden på AU og genindskrivning på en uddannelse) skal indsendes elektronisk.

Find information og frister her:

Økonomisk støtte

Det er muligt for studerende på teologi at søge økonomisk støtte til deltagelse i faglige arrangementer og aktiviteter som konferencedeltagelse, ekskursioner, udenlandske Summer University kurser, feltprojekter o. lign.
Der kan søges individuelt eller gruppe/-holdvis.
Ansøgninger vil blive vurderet enkeltvis.

  • Til indenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.000,- kr. pr. studerende.
  • Til udenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.400,- kr. pr. studerende.

Ansøgning stiles til

Studienævnet for Teologi
Att.: Rikke Bjørn Jensen
Jens Chr. Skovs Vej 3
8000 Aarhus C

Studienævnsmedlemmer

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer. Normalt vil der være en behandlingstid på 14. dage i studienævnssager.

Videnskabelige medlemmer

Suppleanter

Mike Kaare Klitgaard (diakoni)
Henrik Dahlin (teologi)
Mikael Brorson (teologi)

Studerende medlemmer

Niels Christian Hviid Gade (næstformand)
Nikolaj Vium
Cecilie Smith-Petersen

318109 / i40