Studienævnet for Teologi

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Økonomisk støtte

Det er muligt for studerende på Teologi at søge økonomisk støtte til deltagelse i faglige arrangementer og aktiviteter som konferencedeltagelse, ekskursioner, udenlandske Summer University kurser, feltprojekter o. lign. Aktivitetspuljen er øremærket til aktiviteter, der kan fremme studiemiljøet socialt såvel som fagligt på Afdelingen for Teologi.

Der kan søges individuelt eller gruppe/-holdvis.

Ansøgninger vil blive vurderet enkeltvis.

 • Til indenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.000,- kr. pr. studerende.
 • Til udenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.400,- kr. pr. studerende.


Studienævnet modtager ansøgningerne løbende, og behandler dem fire gange årligt på følgende SN-møder:

 • Marts - frist for at indsende ansøgningen er 1. marts
 • Maj - frist for at indsende ansøgningen er 1. maj
 • September - frist for at indsende ansøgningen er 1. september
 • November - frist for at indsende ansøgningen er 1. november


Ansøgning sendes til
- afdelingskoordinator Kathrine Juul Svejstrup kjs@cas.au.dk,
Sørg for at ansøgningen indeholder følgende information:

 • Ansøgers navn og mail
 • Budget/beløb
 • Kort beskrivelse af aktiviteten

Kontakt

Studienævnet for Teologi
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Henvendelse til Studiecenter Arts.

For direkte kontakt til de studerende i studienævnet:
Henvendelse til: studievejl.teologi.cas.studadm@au.dk 

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Studienævnets medlemmer

Videnskabelige medlemmer

Studerende medlemmer

 • Jon Asnæs Kattrup  (næstforperson)
 • Elisabeth Roland Christensen
 • Søren Schrøder

Suppleanter - studerende

 • Søren Lund Holst

--

 • Rasmus Søgaard Christensen
 • Mathias Tidemand Sørensen
 • Emil Vestergaard Klausen

Forretningsorden

Forretningsorden for Studienævn for Teologi

Møder

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer. 

Studienævnsmøder 2023

Studienævnsmøder 2022

Tidligere møder

Studienævnsmøder 2021

Studienævnsmøder 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012