Kandidatuddannelsen i Jura

Civilproces

Finansieringsret

 Managementteori og offentlig budgetlægning

Skatteret

Regnskabslære og virksomhedsøkonomi

Børneret