DPU - Uddannelsesnævn

Fakultetet har i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

DPU’s forretningsorden for uddannelsesnævn tager udgangspunkt i rammeforretningsordenen for uddannelsesnævn på Arts.

Uddannelsesnævn for bachelor- og kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab

VIP (medlemmer):
Kristina Mariager-Anderson (SN-repræsentant og forperson)
Hanne Knudsen
Jens-Erik Kristensen
Jette Kofoed

VIP (suppleanter):
Katja Brøgger
Søren Christensen

Studerende (medlemmer):
Mathias Wittenkamp Mortensen (SN-repræsentant)
Lasse Pedersen (næstforperson)
Julie Lundahl Sørensen
Karoline Kramath Nielsen
Oliver Asmund Bornemann

Tilforordnede:
Pia Bramming (afdelingsleder)
Ida Schrøder (VIP)
Flemming Georg Meier (VIP)
Daniel M. Blaabjerg-Zederkoff (holdunderviser)
Katrine Mygind Bach (AAU)
Maria Solhøj Madsen (VEST)
Camilla Mark Thygesen (SNUK)

Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser

VIP:
Lars Emmerik Damgaard Knudsen (materiel kultur)
Tomas Højgaard (matematik)
Rikke Toft Nørgaard (IT-didaktisk design), udtrådt 1. august 2022

Studerende, medlemmer:
Jeanette Kusk, Dansk Aarhus, SN-repræsentant
Caroline Toft Nielsen, Dansk Aarhus
Layal Nouf, Dansk Aarhus
Julie Ladegaard Rasmussen, Dansk Emdrup, næstforperson
Helle Halsboe-Larsen, Materiel kultur
Nina Bang Jensen, IT-DD

Suppleanter, studerende:
Ida Wendelboe Hansen, Dansk Emdrup
Anna Birk Sørensen, Materiel kultur

Observatører, studerende:
Amalie Tang Kriegel, Matematik
Jaya Westh, Musikpædagogik

Observatører:
Frederik Pio (Musikpædagogik)
Mikkel Stovgaard (Dansk), forperson 
Francesco Caviglia (IT-DD)
Helle Rørbech (Afdelingsleder, dansk)
Natasja Thandi Kappel Pedersen, AAU (Afdelingsadministrator - Uddannelse)
Morten Jacobsen (VEST)   
Sandra Schöne Leth Hansen (SNUK)

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i generel pædagogik

VIP:
Jeanette Magne (forperson og studienævnsmedlem)
Clemens Wieser
Frederik Pio

Suppleanter:
Lotte Hedegaard-Sørensen
Monica Susanne Carlsson
Niels Bonderup Dohn

Studerende:
Josephine Gertsen Leer, Aarhus (næstforperson og studienævnsmedlem)
Irene Madsen, Aarhus
Helene Amanda Bøgh Christoffersen, Emdrup (observatør)

Tilforordnede:
Jørgen Huggler (afdelingsleder for generel pædagogik og pædagogisk filosofi)
Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU)
Simon Kristensen (VEST)
Maja Sloth Thuborg (SNUK, sekretær)    

Arkiv

2022

2021

2020

2019

2018

 2017

2016


2015

2014

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi & UAG

VIP
Laura Gilliam (forperson og studienævnsmedlem)
Nana Clemensen
Maja Hojer Bruun

Suppleant:
Karen Ida Dannesboe

Studerende:
Oliver Vejen Hundborg, PA, Aarhus (næstforperson og studienævnsmedlem)
Kathrine Bachmann Salling, PA, Aarhus
Stine Panch Kolmos, PA, Emdrup

Suppleanter:
Mikkel Villads Meyer Borggård, PA, Emdrup
Sofie Falck Villadsen, PA, Emdrup
Louise Sulaisen, PA, Emdrup

Observatør:
Kasper Ørsted Knaap, UAG

Tilforordnede:
Ida Wentzel Winther (afdelingsleder)
Simon Kristensen (VEST)
Kim Behrens Jessen (SNUK)
Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU)

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

VIP-medlemmer:
Merete Wiberg (Aarhus) – SN-repræsentant og UN-forperson
Henrik Vase Frandsen   (Emdrup)
Asger Sørensen (Emdrup) 

Suppleanter:
 Ingen

Studerende 2023 - medlemmer:
Dina Alexandra Smed Schiødt (Emdrup) - SN-repræsentant og UN-næstforperson 
Magnus Jakob Schou Carlsen (Aarhus)
Jasmin Emine Eleena Pehlivan (Emdrup)

Suppleanter - studerende: 
Magnus Beck Poulsen (Emdrup)
Henrik Birkedal Videbæk (Aarhus)

Observatører - studerende:
Julia Sokolova Kruse (Aarhus) 

Tilforordnede:
Jørgen Huggler (afdelingsleder for pædagogisk filosofi og generel pædagogik)
Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU'er på afdelingen for pædagogisk filosofi og generel pædagogik)
Simon Kristensen (VEST, Arts Studier)
Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK, Arts Studier)   

Møder i forårssemesteret 2023

09.01.2023 kl. 12.00-14.00
03.02.2023 kl. 12.00-14.00
13.03.2023 kl. 09.00-11.00
14.04.2023 kl. 12.00-14.00
15.05.2023 kl. 13.00-15.00
09.06.2023 kl. 12.00-14.00

(mødested fremgår af dagsordenen)

Referatarkiv

2012-2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

VIP
Simon Nørby
Louise Bøttcher (forperson og SN-repræsentant)
Kari Kragh Blume Dahl
Anne Morin
Andreas Lieberoth

VIP-suppleanter:
Frans Ørsted Andersen
Ditte Alexandra Vinther-Lindquist
Lone Svinth

Studerende:
Benjamin Andreas Koch Nielsen (SN-repræsentant)
Christian Nygaard Danielsen
Marie Halkjær Nør (UN-næstforperson)
Henrik Dalsgaard 
Rasmus Friis Henningsen

Der er ingen suppleanter blandt de studerende.

Tilforordnede:
Charlotte Mathiassen (afdelingsleder)
Dan Fog Enevoldsen (AAU)
Morten Jacobsen (VEST)
Lykke Kjerrumgaard Jensen (SNUK)

Møderække 2023:
16. august kl. 12.30-15.30
15. september kl. 9.00-12.00
6. oktober kl. 12.00-15.00
13. november kl. 9.00-12.00
6. december kl. 12.30-15.30

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

VIP:
Dirk Michel-Schertges (forperson, SN-repræsentant)
Jørn Bjerre 
Felix Weiss
Tine Fristrup
Ida Gran Andersen, udtrådt pr. 13. januar 2023
Jacob Christensen, udtrådt pr. 1. oktober 2021

Studerende:
Lasse Hyttel Hansen, Emdrup, udtrådt pr. 1. februar 2023
Anna Dose Grimstrup, Aarhus, SN-repræsentant og UN næstforperson
Theresa Kristiane Gildberg Anholm, Emdrup
Robert Claudiu Carlsen, Aarhus
Iben Drachmann Pedersen, Aarhus (observatør)
Sandie Lily Poulsen, Emdrup (observatør)
Amalie Søe, Emdrup (observatør)

Observatører:
Niels Rosendal Jensen (Afdelingsleder)
Dan Fog Enevoldsen (AAU)
Maria Solhøj Madsen (VEST)
Annike Vestergaard Martínez (SNUK)

Uddannelsesnævn for masteruddannelserne ved DPU