DPU - Uddannelsesnævn

Studienævnet ved DPU har nedsat en række uddannelsesnævn.
DPU’s forretningsorden for uddannelsesnævn tager udgangspunkt i rammeforretningsordenen for uddannelsesnævn på Arts.

Uddannelsesnævn for bachelor- og kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab

VIP:
Kristina Mariager-Anderson (SN-repræsentant)
Pia Cort (Forperson)
Katja Brøgger
Søren Christensen
Hanne Knudsen
Jens-Erik Kristensen

Suppleanter, VIP:
Jette Kofoed

Studerende:
Jonathan Sebastian Rossen (SN-repræsentant)
Victoria Etlar Syppli Sørensen
Simone Albers
Mathias Wittenkamp Mortensen (Næstforperson)
Julie Lundahl Sørensen
Sofie Kragelund Christensen
 

Tilforordnede:
Pia Bramming (afdelingsleder)
Anna Skov Jensen (holdunderviser)
Jonas Møller Pedersen (AAU)
Maria Solhøj Madsen (VEST)
Merete Justesen (SNUK)

Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser

VIP:
Lars Emmerik Damgaard Knudsen (materiel kultur)
Tomas Højgaard (matematik), forperson
Rikke Toft Nørgaard (IT-didaktisk design), Aarhus

Studerende, medlemmer:
Emma Boie Østerggard Mikkelsen, næstforperson, SN-repræsentant, Dansk Aarhus
Camilla Tychsen, Dansk, Emdrup
Amalie Tang Kriegel, Matematik
Camilla Braarup Larsen, Materiel kultur
Julie Augusta Weltzer-Østerberg, Musikpædagogik
Stine Friis Refsgaard, IT-DD

Suppleanter, studerende:
Lærke Lisa Segeberg Christensen, Dansk, Aarhus
Jeanette Kusk, Dansk, Aarhus
Rune Helmgaard Rask, Dansk, Emdrup
Victoria Sofie Percy-Smith, Materiel Kultur
Niels Kristian Beck, IT-DD

Observatører:
Frederik Pio (Musikpædagogik)
Mikkel Stovgaard (Dansk) 
Helle Rørbech (Afdelingsleder, dansk)
Matti Bedix Garde, AAU (AfdelingsAdministrator - Uddannelse)
Morten Jacobsen (VEST)   
Annike Vestergaard Martínez (SNUK)

Arkiv

2021


2020


2019

2018

2017

2016

2015

2014

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i generel pædagogik

VIP:
Jeanette Magne (forperson og studienævnsmedlem)
Clemens Wieser
Frederik Pio

Suppleanter:
Lotte Hedegaard-Sørensen
Monica Susanne Carlsson
Niels Bonderup Dohn

Studerende:
Kristian Mads Hansen, København (næstformand og studienævnsrepræsentant)
Christian Essemann, UN-medlem, København
Pernille Berg Slot, UN-medlem, Aarhus

Suppleanter:
Caroline Victoria Lentz, København
Katharina Ladegaard Marx, Aarhus

Arkiv

2020

2019

2018

 2017

2016


2015

2014

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi & AEG

VIP
Laura Gilliam (forperson og studienævnsmedlem)
Nana Clemensen
Maja Hojer Bruun

Suppleant:
Karen Ida Dannesboe

Studerende:
Julie Hosholm Pedersen, PA, Emdrup (næstforperson og studienævnssuppleant)
Michelle Moon Metanoia, AEG 
Tea Frich Trusell (studienævnsmedlem)

Suppleanter:
Sofie Lindholt Dal, PA, Aarhus
Julie Kofod, PA, Aarhus
Mie Hammerbak Hinge, PA, Emdrup
Stine Gensø, PA, Emdrup
Andrea Cini, AEG
Katrine Holmdahl Larsen, AEG

Tilforordnede:
Ida Wentzel Winther (afdelingsleder)
Simon Kristensen (VEST)
Kim Behrens Jessen (SNUK)

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

VIP-medlemer:
Merete Wiberg (Aarhus) – SN-repræsentant og UN-forperson
Henrik Vase Frandsen   (Emdrup)
Thomas Aastrup Rømer  (Aarhus) 

Suppleanter:
Asger Sørensen (Emdrup)   

Studerende - medlemmer:
Jarl Waldemar Monberg (Aarhus) – SN-repræsentant og UN-næstforperson
Julia Sokolova Kruse (Aarhus) 
Rasmus Hasemann (Emdrup)

Suppleanter: 
ingen

Tilforordnede:
Jørgen Huggler (afdelingsleder for generel pædagogik og pædagogisk filosofi)
Signe Hinge (AAU)
Simon Kristensen (VEST)
Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK, sekretær)    

Møder i forårssemesteret 2022

24.1.2022 kl. 13.00-15.00
22.2.2022 kl. 13.15-15.15
22.3.2022 kl. 13.00-15.00
19.4.2022 kl. 13.00-15.00
16.5.2022 kl. 09.00-11.00
20.6.2022 kl. 13.00-15.00

(mødested fremgår af dagsordenen)

Referater arkiv

Referater 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

VIP
Simon Nørby
Louise Bøttcher (forperson og SN-repræsentant)
Kari Kragh Blume Dahl
Anne Morin
Andreas Lieberoth

VIP-suppleanter:
Frans Ørsted Andersen
Fabio Dovigo
Ditte Alexandra Vinther-Lindquist
Lone Svinth

Studerende:
Pernille Bruun-Hansen (SN-repræsentant)
Lasse Skjærlund Nielsen (næstforperson)
Line Skou Nielsen
Astrid Gerdes Grauslund
Hedvig Aamand Dybdal
 

Tilforordnede:
Charlotte Mathiassen (afdelingsleder)
Dan Fog Enevoldsen (AAU)
Morten Jacobsen (VEST)
Merete Justesen (SNUK)

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

VIP:
Dirk Michel-Schertges (forperson, SN-repræsentant)
Jørn Bjerre (observatør)
Felix Weiss (observatør)
Ida Gran Andersen (observatør)
Jacob Christensen (suppleant, udtrådt pr. 1. oktober 2021)
Tine Fristrup (suppleant)

Studerende, medlemmer:
Anna-Bjørg Mønster Christensen, næstforperson, SN-repræsentant, Aarhus
Andreas Elme Schaub, Emdrup
Mette Elme Schaub, Emdrup
Josephine Dam Holst Fischer, Aarhus

Suppleanter, studerende:
Anna Sif Kjær Kruhøffer, Emdrup - udtrådt pr. 1. februar 2022

Observatører:
Niels Rosendal Jensen (Afdelingsleder)
Dan Fog Enevoldsen (AAU)
Maria Solhøj Madsen (VEST)
Annike Vestergaard Martínez (SNUK)