DPU - Uddannelsesnævn

Studienævnet ved DPU har nedsat en række uddannelsesnævn.
DPU’s forretningsorden for uddannelsesnævn tager udgangspunkt i rammeforretningsordenen for uddannelsesnævn på Arts.

Uddannelsesnævn for bachelor- og kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab

VIP:
Kristina Mariager-Anderson (SN-repræsentant)
Pia Cort (Forperson)
Katja Brøgger
Søren Christensen
Hanne Knudsen
Jens-Erik Kristensen

Suppleanter, VIP:
Jette Kofoed

Studerende:
Jonathan Sebastian Rossen (SN-repræsentant)
Victoria Etlar Syppli Sørensen
Simone Albers
Mathias Wittenkamp Mortensen (Næstforperson)
Julie Lundahl Sørensen
Sofie Kragelund Christensen
 

Tilforordnede:
Pia Bramming (afdelingsleder)
Anna Skov Jensen (holdunderviser)
Jonas Møller Pedersen (AAU)
Maria Solhøj Madsen (VEST)
Merete Justesen (SNUK)

Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser

VIP:
Lars Emmerik Damgaard Knudsen (materiel kultur)
Tomas Højgaard (matematik), orlov juli 2022-juni 2023
Rikke Toft Nørgaard (IT-didaktisk design), udtrådt 1. august 2022

Studerende, medlemmer:
Lærke Lisa Segeberg Christensen, næstforperson, Dansk, Aarhus
Jeanette Kusk, Dansk, Aarhus, SN-repræsentant
Camilla Tychsen, Dansk, Emdrup
Amalie Tang Kriegel, Matematik
Camilla Braarup Larsen, Materiel kultur
Julie Augusta Weltzer-Østerberg, Musikpædagogik

Suppleanter, studerende:
Stine Friis Refsgaard, IT-DD
Rune Helmgaard Rask, Dansk, Emdrup
Victoria Sofie Percy-Smith, Materiel Kultur
Niels Kristian Beck, IT-DD

Observatører:
Frederik Pio (Musikpædagogik)
Mikkel Stovgaard (Dansk), forperson 
Morten Blomhøj (Matematik)
Francesco Caviglia (IT-DD)
Helle Rørbech (Afdelingsleder, dansk)
Clara H. Corell, AAU (AfdelingsAdministrator - Uddannelse)
Morten Jacobsen (VEST)   
Annike Vestergaard Martínez (SNUK)

Arkiv

2021


2020


2019

2018

2017

2016

2015

2014

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i generel pædagogik

VIP:
Jeanette Magne (forperson og studienævnsmedlem)
Clemens Wieser
Frederik Pio

Suppleanter:
Lotte Hedegaard-Sørensen
Monica Susanne Carlsson
Niels Bonderup Dohn

Studerende:
Christian Essemann, København (næstformand og studienævnsrepræsentant)
Pernille Berg Slot, UN-medlem, Aarhus
Caroline Victoria Lent, UN-medlem, København

Suppleanter:
Katharina Ladegaard Marx, Aarhus

Arkiv

2020

2019

2018

 2017

2016


2015

2014

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi & UAG

VIP
Laura Gilliam (forperson og studienævnsmedlem)
Nana Clemensen
Maja Hojer Bruun

Suppleant:
Karen Ida Dannesboe

Studerende:
Julie Kofod, PA, Aarhus (studienævnssuppleant)
Mie Hammerbak Hinge, PA, Emdrup (næstforperson og studienævnsmedlem)
Andrea Cini, UAG

Suppleanter:
Sofie Lindholt Dal, PA, Aarhus
Katrine Holmdahl Larsen, UAG

Tilforordnede:
Ida Wentzel Winther (afdelingsleder)
Simon Kristensen (VEST)
Kim Behrens Jessen (SNUK)

Referater

2022

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

VIP-medlemer:
Merete Wiberg (Aarhus) – SN-repræsentant og UN-forperson
Henrik Vase Frandsen   (Emdrup)
Thomas Aastrup Rømer  (Aarhus) 

Suppleanter:
Asger Sørensen (Emdrup)   

Studerende - medlemmer:
Jarl Waldemar Monberg (Aarhus) – SN-repræsentant og UN-næstforperson
Julia Sokolova Kruse (Aarhus) 
Rasmus Hasemann (Emdrup)

Suppleanter: 
ingen

Tilforordnede:
Jørgen Huggler (afdelingsleder for generel pædagogik og pædagogisk filosofi)
Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU)
Simon Kristensen (VEST)
Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK, sekretær)    

Møder i forårssemesteret 2022

22.08.2022 kl. 13.30-15.30
23.09.2022 kl. 13.00-15.00
14.10.2022 kl. 09.00-11.00
17.11.2022 kl. 09.00-11.00
12.12.2022 kl. 13.00-15.00

(mødested fremgår af dagsordenen)

Referater arkiv

Referater 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

VIP
Simon Nørby
Louise Bøttcher (forperson og SN-repræsentant)
Kari Kragh Blume Dahl
Anne Morin
Andreas Lieberoth

VIP-suppleanter:
Frans Ørsted Andersen
Fabio Dovigo
Ditte Alexandra Vinther-Lindquist
Lone Svinth

Studerende:
Pernille Bruun-Hansen (SN-repræsentant)
Lasse Skjærlund Nielsen (næstforperson)
Line Skou Nielsen
Astrid Gerdes Grauslund
Hedvig Aamand Dybdal
 

Tilforordnede:
Charlotte Mathiassen (afdelingsleder)
Dan Fog Enevoldsen (AAU)
Morten Jacobsen (VEST)
Merete Justesen (SNUK)

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

VIP:
Dirk Michel-Schertges (forperson, SN-repræsentant)
Jørn Bjerre (observatør)
Felix Weiss (observatør)
Ida Gran Andersen (observatør)
Jacob Christensen (suppleant, udtrådt pr. 1. oktober 2021)
Tine Fristrup (suppleant)

Studerende, medlemmer:
Anna-Bjørg Mønster Christensen, næstforperson, Aarhus
Andreas Elme Schaub, Emdrup, SN-repræsentant,
Mette Elme Schaub, Emdrup
Josephine Dam Holst Fischer, Aarhus

Suppleanter, studerende:
Anna Sif Kjær Kruhøffer, Emdrup - udtrådt pr. 1. februar 2022

Observatører:
Niels Rosendal Jensen (Afdelingsleder)
Dan Fog Enevoldsen (AAU)
Maria Solhøj Madsen (VEST)
Annike Vestergaard Martínez (SNUK)