Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Studienævnsmedlemmer

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer. 

Kontakt

Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur
Aarhus Universitet
Bygning 1442, 2.sal
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Ansøgninger og andre henvendelser til studienævnet sendes til Studiecenter Arts.

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)


Videnskabelige medlemmer


Morten Breinbjerg
Digital Design og Informationsvidenskab

Mads Krogh
Dramaturgi og Musikvidenskab

Ushma Chauhan Jacobsen
Engelsk

Ane Hejlskov Larsen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Ethan Weed
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Tore Rye Andersen
Litteraturhistorie og Retorik

Pia Majbritt Jensen
Medievidenskab og Journalistik

Inger Schoonderbeek Hansen
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Katja Gorbahn
Tysk og Romanske Sprog
Formand for studienævnet ved IKK

 

 

Studentermedlemmer

Frederik Thielke Mølgaard
Digital Design og Informationsvidenskab

Yasmin Ben-Kisos
Dramaturgi og Musikvidenskab

Anne Porskrog Boisen
Engelsk

Sissel Xenia Reese Hansen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Cecilie Sabroe Nielsen
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Peter Ejsing Andreasen
Litteraturhistorie og Retorik

Søren Lange Pedersen
Medievidenskab og Journalistik

Kristine Kold Vestergaard Strandsby
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi
Næstformand for studienævnet ved IKK

Lea Balling Schmidt
Tysk og Romanske Sprog

Mødeplan og referater

Studienævnsår 2019-2020

  • 27.2.2019 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2018-2019

Studienævnsår 2017-2018

Tidligere møder og referater

2016:  


2015:


2014:


2013:


2012:

318112 / i40