Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Ansøgning til studienævnet

Find ansøgningsskema i højre kolonne på mit.au.dk

Hvis du vil søge studienævnet om dispensation, forhåndsgodkendelse, merit eller gæstefag, skal du lave en ansøgning på mit.au.dk.

I ansøgningen skal du:

 • Forklare tydeligt, hvad du vil opnå
 • Beskrive, hvilke begrundelser du har for dit ønske
 • Vedlægge relevant dokumentation.

OBS: Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på, skal du søge via Optagelse på AU (skema F) 

Du kan få hjælp til ansøgningen ved at kontakte din studievejleder.

Når du har sendt ansøgningen vil du få en e-mail-kvittering. Studienævnet sender skriftligt svar på ansøgningen, men du kan blive kontaktet løbende med opklarende spørgsmål. Der er 2-8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Ansøgninger om overflytning til AU, studieskift eller genindskrivning

Alle ansøgninger om administrativ indskrivning (overflytning fra et andet universitet, skift fra en uddannelse til en anden på AU og genindskrivning på en uddannelse) skal indsendes elektronisk.

Find information og frister her:

Studienævnsmedlemmer

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer. 

Videnskabelige medlemmer

Studentermedlemmer

 • Caglar Araz (Næstformand)
  Informationsvidenskab og Digital Design
 • Mathilde Fahlberg
  Medievidenskab og Journalistisk
 • Natalie Gøttsche Jakobsen
  Musikvidenskab og Dramaturgi
 • Sissel Xenia Reese Hansen
  Æstetik og Kultur samt Kunsthistorie
 • Mette Grandahl
  Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur
 • Kristine Kold Vestergaard Strandsby
  Nordisk Sprog og Litteratur samt Oplevelsesøkonomi
 • Lise Brinck
  Semiotik og Lingvistik
 • Jannik Wiggers
  Engelsk
 • Mette-Kristine Lundblad Petersen
  Tysk og Romanske Sprog
 • Suppleanter
318112 / i40