Studienævnet ved Kultur og Samfund

Ansøgning til studienævnet

Find ansøgningsskema i højre kolonne på mit.au.dk

Hvis du vil søge studienævnet om dispensation, forhåndsgodkendelse, merit eller gæstefag, skal du lave en ansøgning på mit.au.dk.

I ansøgningen skal du:

 • Forklare tydeligt, hvad du vil opnå
 • Beskrive, hvilke begrundelser du har for dit ønske
 • Vedlægge relevant dokumentation.

OBS: Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på, skal du søge via Optagelse på AU (skema F) 

Du kan få hjælp til ansøgningen ved at kontakte din studievejleder.

Når du har sendt ansøgningen vil du få en e-mail-kvittering. Studienævnet sender skriftligt svar på ansøgningen, men du kan blive kontaktet løbende med opklarende spørgsmål. Der er 2-8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Ansøgninger om overflytning til AU, studieskift eller genindskrivning

Alle ansøgninger om administrativ indskrivning (overflytning fra et andet universitet, skift fra en uddannelse til en anden på AU og genindskrivning på en uddannelse) skal indsendes elektronisk.

Find information og frister her:

Søg støtte til studieaktiviteter

Er du studerende på Institut for Kultur og Samfund (dog undtaget teologi) kan du søge om midler til studenteraktiviteter fra Studienævnets Aktivitetspulje. 

Er du underviser ved Institut for Kultur og Samfund (dog undtaget teologi) kan du søge om midler til f. eks. ekskursioner eller lignende aktiviteter  

Studienævnsmedlemmer

Studienævnets videnskabelige (VIP) medlemmer er for de flestes vedkommende samtidig afdelingsledere (AL) for de respektive afdelinger/uddannelsesnævn.

De studerende i studienævnet er ofte næstfomænd eller menige medlemmer af deres respektive uddannelsesnævn.

Videnskabelige medlemmer

Pr. 1. feb. 2018:

Studentermedlemmer

Pr. 1. feb. 2018:

 • Arendse Wenzel Maage
  Næstformand
  Filosofi og Idéhistorie
 • Kasper Mølbæk Jacobsen
  Historie og Klassiske Studier
 • Kirstine Stæhr Gregersen
  Arkæologi og kulturarvsstudier
 • Theis Oxholm
  Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier
 • Maja Engelbreth Henriksen
  Global Studies
 • Tenna Foustad Harbo
  Global Studies
 • Camilla Dahm Jepsen
  Antropologi og Human Security

318111 / i40