Studienævnet ved Kultur og Samfund

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Henvendelse per mail via Studiecenter Arts

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Søg støtte til studieaktiviteter

Er du studerende på Institut for Kultur og Samfund (dog undtaget teologi) kan du søge om midler til studenteraktiviteter fra Studienævnets Aktivitetspulje. 

Er du underviser ved Institut for Kultur og Samfund (dog undtaget teologi) kan du søge om midler til f. eks. ekskursioner eller lignende aktiviteter  

Studienævnsmedlemmer

Studienævnets videnskabelige (VIP) medlemmer er for de flestes vedkommende samtidig afdelingsledere (AL) for de respektive afdelinger/uddannelsesnævn.

De studerende i studienævnet er ofte næstfomænd eller menige medlemmer af deres respektive uddannelsesnævn.


Videnskabelige medlemmer

Pr. 1. feb. 2018:

Studentermedlemmer

Pr. 1. feb. 2018:

 • Arendse Wenzel Maage
  Næstformand
  Filosofi og Idéhistorie
 • Kasper Mølbæk Jacobsen
  Historie og Klassiske Studier
 • Kirstine Stæhr Gregersen
  Arkæologi og kulturarvsstudier
 • Theis Oxholm
  Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier
 • Maja Engelbreth Henriksen
  Global Studies
 • Tenna Foustad Harbo
  Global Studies
 • Simone Hasse Stavnsbo  
  Antropologi og Human Security

Mødeplaner, dagsordener og referater

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund holder ordinære møder den anden onsdag i måneden, undtagen i juli. Sekretær for studienævnet er Kim Behrens Jessen.  

Studienævnsår 2018-2019

 • Konstituerende møde, 17. januar 2018, kl. 12.00-13.00: Dagsorden - referat
 • Møde 2018-2: 14. februar: dagsorden - referat
 • Møde 2018-3: 14. marts: dagsorden - referat
 • Møde 2018-4: 11. april: dagsorden - referat
 • Møde 2018-5: 9. maj: dagsorden - referat
 • Møde 2018-6: 13. juni: dagsorden - referat
 • Møde 2018-7: 21. august: dagsorden - referat
 • Møde 2018-8: 12. september: dagsorden - referat
 • Møde 2018-9: 10. oktober: dagsorden - referat
 • Møde 2018-10: 14. november: dagsorden - referat
 • Møde 2018-11: 12. december: dagsorden - referat
 • Møde 2019-1: 16. januar: dagsorden - referat

Studienævnsår 2017-2018

Studienævnsår 2016-2017

Studienævnsår 2015-2016

Studienævnsår 2014-2015

Studienævnsår 2013-2014

Studienævnsår 2012-2013

 

 

318111 / i40