Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen din uddannelse. Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Det er også studienævnet, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit eller forhåndsgodkendelse i forhold til din studieordning.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres. I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Vi har brug for dig i studienævnet!

Hvad får du ud af at sidde i studienævnet?

Som medlem af studienævnet får du:

 1. Indflydelse på dit studie. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. udvikling af studiet og eksamensformer, vægtningen af forskellige projektforløb, evaluering af undervisningen mv.
 2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation. Et godt punkt at have på sit CV, når du skal ud på arbejdsmarkedet.
 3. Et stærkt fagligt netværk med undervisere, ledelse og studerende.
 4. Et godt kendskab til de politiske og samfundsmæssige rammer der arbejdes under.

Uddannelsesnævn

På Arts har fakultetet i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

Se oversigten over uddannelsesnævn på IKS.

Sådan bliver du medlem af studienævn og uddannelsesnævn

Der er brug for dig i studienævn og uddannelsesnævn.

Studentermedlemmer til studienævn og uddannelsesnævn vælges årligt. Du kan finde mere information om universitetsvalg for studerende her.

Opstillingsperioden er i oktober. I denne periode vil der på siden være links til valgsystemet E-vote, hvor der kan opstilles kandidater til studienævn.

I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

Valg til uddannelsesnævn sker på baggrund af valg til studienævn.

Kontakt

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Hos Studiecenter Arts kan du få hjælp, hvis du har spørgsmål til praktiske og administrative forhold omkring din uddannelse.

Ansøgninger til studienævnet indsendes via blanketterne nedenfor.

Søg støtte til studieaktiviteter

Er du studerende på Institut for Kultur og Samfund (dog undtaget teologi) kan du søge om midler til studenteraktiviteter fra Studienævnets Aktivitetspulje

Er du underviser ved Institut for Kultur og Samfund (dog undtaget teologi) kan du forhøre dig direkte hos din Afdelingsleder om midler til aktiviteter i forbindelse med undervisningen.


Medlemmer af studienævnet på Institut for Kultur og samfund

Studienævnets videnskabelige (VIP) medlemmer er for de flestes vedkommende samtidig afdelingsledere (AL) for de respektive afdelinger/uddannelsesnævn.

De studerende i studienævnet er ofte næstforpersoner eller menige medlemmer af deres respektive uddannelsesnævn.

Videnskabelige medlemmer

Pr. 1. feb. 2024:

Studentermedlemmer

Pr. 1. feb. 2024:

 • Caroline Würtz Gammelmark
  Næstforperson
  Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier
   
 • Mathilde Christiansen
  Antropologi og Human Security
   
 • Misja Bjørk Lauridsen
  Arkæologi og Kulturarvsstudier
   
 • Jeppe Pape Møller
  Filosofi og Idéhistorie
   
 • Daniela Lange Andersen
  Globale Studier
   
 • Joakim Axel Bengt Ydebäck
  Globale Studier
   
 • Thorina Iduna Ursula Jürgensen
  Historie og Klassiske Studier

Dagsordener og referater

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund holder ordinære møder den anden onsdag i måneden, undtagen i juli og august. 

Henvendelser til studienævnet om f.eks. dagsorden, invitationer m.m. sendes til arts.uddannelseskvalitet@au.dk

Studienævnsår 2024/2025

 • 14. februar 2024
  Dagsorden Referat
 • 13. marts 2024
  Dagsorden Referat
 • 10. april 2024
  Dagsorden Referat
 • 15. maj 2024
  Dagsorden Referat
 • 12. juni 2024
  Dagsorden Referat
 • 11. september 2024
  Dagsorden Referat
 • 9. oktober 2024
  Dagsorden Referat
 • 13. november 2024
  Dagsorden Referat
 • 11. december 2024
  Dagsorden Referat
 • Konstituerende og ordinært studienævnsmøde 15. januar 2025
  Dagsordener Referater

Studienævnsår 2023/2024

Arkiv 2012-2022

Studienævnsår 2022/2023

Studienævnsår 2021/2022

Studienævnsår 2020/2021

Studienævnsår 2019-2020

Studienævnsår 2018-2019

Studienævnsår 2017-2018

Studienævnsår 2016-2017

Studienævnsår 2015-2016

Studienævnsår 2014-2015

Studienævnsår 2013-2014

Studienævnsår 2012-2013