Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

 

Vedr. ansøgningsvejledninger se nedenfor.

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)


Studienævnsmedlemmer

Videnskabelige medlemmer

Lone Koefoed Hansen
Digital Design og Informationsvidenskab
Forperson for studienævnet ved IKK

Mads Krogh
Dramaturgi og Musikvidenskab

Ushma Chauhan Jacobsen
Engelsk

Mette-Marie Zacher Sørensen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Ethan Weed
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Tore Rye Andersen
Litteraturhistorie og Retorik

Pia Majbritt Jensen
Medievidenskab og Journalistik

Lasse Raaby Gammelgaard
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Katja Gorbahn
Tysk og Romanske Sprog

Studentermedlemmer

Vacant
Digital Design og Informationsvidenskab

Zenia Børsen
Dramaturgi og Musikvidenskab
Næstforperson for studienævnet ved IKK

Amalie Katrine Kjærulff
Engelsk

Sissel Xenia Reese Hansen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Vacant
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Karen Kam Wium Pedersen
Litteraturhistorie og Retorik

Nanna Christ Kiil Johansen
Medievidenskab og Journalistik

Silke Julie Flodin
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Alexander Ulrich Thygesen
Tysk og Romanske Sprog

Mødeplan, dagsordener og referater

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer.

Studienævnsår 2021-2022

Foreløbige mødedatoer studienævnet ved IKK 2021

24.02.2021

24.03.2021

28.04.2021

26.05.2021

23.06.2021

01.09.2021

29.09.2021

27.10.2021

24.11.2021

15.12.2021

19.01.2022

Studienævnsår 2020-2021

26.02.2020 Dagsorden Referat

01.04.2020 Dagsorden Referat

29.04.2020 Dagsorden Referat

27.05.2020 Dagsorden Referat

24.06.2020 Dagsorden Referat

26.08.2020 Dagsorden Referat

30.09.2020 Dagsorden Referat

28.10.2020 Dagsorden Referat

25.11.2020 Dagsorden Referat

16.12.2020 Dagsorden Referat

20.01.2021 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2019-2020

Studienævnsår 2018-2019

Studienævnsår 2017-2018

Tidligere møder og referater

2016:  


2015:


2014:


2013:


2012: