Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Studienævnsmedlemmer

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer. 

Kontakt

Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur
Aarhus Universitet
Bygning 1442, 2.sal
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Ansøgninger og andre henvendelser til studienævnet sendes til Studiecenter Arts.

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)


Videnskabelige medlemmer

Lone Koefoed Hansen
Digital Design og Informationsvidenskab
Forperson for studienævnet ved IKK

Mads Krogh
Dramaturgi og Musikvidenskab

Dominic Rainsford
Engelsk

Mette-Marie Zacher Sørensen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Ethan Weed
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Tore Rye Andersen
Litteraturhistorie og Retorik

Pia Majbritt Jensen
Medievidenskab og Journalistik

Lasse Raaby Gammelgaard
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Katja Gorbahn
Tysk og Romanske Sprog

Studentermedlemmer

Anna Brynskov
Digital Design og Informationsvidenskab

Dennis Nørgaard Petersen
Dramaturgi og Musikvidenskab

Emily Virginia Hus
Engelsk

Clara Trude Struve
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Johan Keller Jensen
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik
Næstforperson for studienævnet ved IKK

Ida Marie Christensen
Litteraturhistorie og Retorik

Camilla Hannani
Medievidenskab og Journalistik

Cecilie Knudsen
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Alexander Ulrich Thygesen
Tysk og Romanske Sprog

Mødeplan og referater

Studienævnsår 2019-2020

Studienævnsår 2018-2019

Studienævnsår 2017-2018

Tidligere møder og referater

2016:  


2015:


2014:


2013:


2012: