Kultur og Samfund - uddannelsesnævn (UN)

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund (SN IKS) har nedsat en række uddannelsesnævn (UN).
Bemærk, at Afdeling for Teologi på IKS har eget studienævn og intet UN.


Uddannelsesnævnet for Antropologi 2018

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Antropologi, kandidatuddannelserne i Antropologi og Human Security, tilvalgene Antropologi og Sociologi samt masteruddannelsen i Sundheds-antropologi (MSA).  

Afdelingsleder:
Mads Daugbjerg
send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Mads Daugbjerg
Cameron Warner
Morten Nielsen
Heather Swanson

Studerende:
Simone Hasse Stavnsbo (Næstformand og Studienævnsrepræsentant)
Katrine Pahuus
Agnete Steen Mortensen
Bianca Nielsen

Studievejledere:
Klik her for information

Referater:
Referat 17. oktober 2018

Uddannelsesnævnet for Arkæologi og Kulturarvsstudier 2018

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Forhistorisk arkæologi og Middelalder- og renæssancearkæologi samt kandidatuddannelserne i Forhistorisk arkæologi,
Middelalder- og renæssancearkæologi og Sustainable Heritage Management.  

Afdelingsleder:

Rainer Atzbach
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:
Rainer Atzbach
Laura McAtackney
Andres Dobat
Niels Nørkjær Johannsen
David Harvey
Felix Riede

Studerende
Kirstine Gregersen
Agnes Rosendal
Clara Fischer Stephansen
Daniel Larsen Schmidt
Ana Patrizia Knezevic
Tina Bayrampour
Jeppe Elster Skovgaard
Kathrine Knudsen Møller
Laura Persdatter

Studievejleder

Klik her for information

Referater:

Uddannelsesnævnet for Filosofi og Idehistorie 2018

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Filosofi og Idehistorie, kandidatuddannelserne i Filosofi og Idehistorie, tilvalgene i Filosofi, Cultural Analysis of Society and Economy (CASE) og Humanistisk organisationsudvikling samt masteruddannelsen i etik og værdier i organisationer (MEVO).  

Afdelingsleder:

Thomas Schwarz Wentzer
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Thomas Schwarz Wentzer  
Jacob Busch 
Casper Andersen
Christian O. Christiansen

Studerende:
Arendse Wenzel Måge (Næstformand og studienævnsrepræsentant)
Sissel Fibecker Ladegaard
Linnea Amalie Høyer
Ida Marie Schytt Lassen
Casper Folmer Jensen
Elias Vagn Illeborg Kvist
Freja Ernst

Studievejledere
Klik her for information

Referater:

Uddannelsesnævnet for Global Studies 2018

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Brasilianske studier, Japanstudier, Indien og Sydasienstudier, Kinastudier, Rusland og Balkanstudier,  kandidatuddannelserne i Asienstudier (Japanstudier), Asienstudier (Indien og Sydasienstudier), Asienstudier (Kinastudier), Brasilianske studier, Europastudier, Globale Områdestudier, Internationale studier, Østeuropastudier samt tilvalgene i Brasiliansk, Centraleuropastudier, Det globale Europa, Europastudier, Japanstudier, Kinastudier, Sydasienstudier, Rusland og Balkan, Russisk samt Østeuropastudier.  

Afdelingsleder:

Uwe Skoda
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Anemone Platz 
Uwe Skoda
Christina Fiig
Peter Bugge

Observatører:
Andreas Steen
George Fischer
Manuela Ciotti
Jeremy Morris

Studerende:
Tenna Foustad Harbo (Næstformand og studienævnsrepræsentant)
Maja Engelbreth Henriksen
Cecilie Mørk Thomsen
Jason Tran
Peter Langkilde Lauesen
Lukás Kuzma
Victor Lundhede Christensen
Marrit Henriëtte van Veen

Studievejledere
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier 2018

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Historie, Klassisk arkæologi og Klassiske sprog, kandidatuddannelserne i Historie, Klassisk arkæologi, Klassiske sprog og tilvalg i Historie.  

Afdelingsleder:

Niels Brimnes
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Niels Brimnes
Mary Kathrine Hilson
Jeppe Büchert Netterstrøm
Birte Poulsen  
George Hinge

Studerende:
Kasper Mølbæk Jacobsen (Næstformand og studienævnsrepræsentant)
Birgitte Desirée Pettersen
Pernille Wissing
Christoffer Panduro
Joachim Holmen Frost
Nicolai Broen Thorning
Magnus Hermann Haraldsson
Line Loft Pedersen

Studievejledere:
Klik her for information

Referater:

Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab, Arabisk- og Isamstudier samt Arabiske områdestudier 2018

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab, Arabisk- og Islamstudier, kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, Arabisk- og Islamstudier samt tilvalgene i Religionsvidenskab og Religion, Politik og Samfund, Arabisk- og Islamstudier, Arabiske områdestudier.  

Afdelingsleder:

Jørn Borup
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:
Jørn Borup
Marianne Schleicher
Henrik Reintoft Christensen
Mark Sedgwick
Ibrahim Shawky E. Elsayed

Studerende:
Theis Oxholm (Næstformand og studienævnsrepræsentant)
Niels Kroman Bøttcher
Ellen Haahr Rittenhofer
Mette Petry Hjorth
Christian Sørensen

Studievejledere:
Klik her for information om studievejledere ved Religionsvidenskab

Klik her for information om studievejledere ved Arabisk- og Islamstudier samt Arabiske områdestudier

Referater:

Antropologi

Antropologi

Historie

374772 / i40