Kultur og Samfund - uddannelsesnævn (UN)


Uddannelsesnævnet for Antropologi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Antropologi, kandidatuddannelserne i Antropologi og Human Security, tilvalgene Antropologi og Sociologi samt masteruddannelsen i Sundheds-antropologi (MSA).  

Afdelingsleder:
Susanne Højlund
send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Susanne Højlund, forperson
Janne Flora, ordinært medlem
Martin Demant Frederiksen ordinært medlem
Christian B. N. Gade, ordinært medlem

Noa Vaisman, suppleant
Cameron Warner, suppleant

Studerende:
Vibe Raaby Laursen (næstforperson og SN-repræsentant)
Lasse Wagner (ordinært medlem)
Mathilde Bakker Munk Andersen (ordinært medlem)
Justine Théme Orzelek (ordinært medlem)

Ellen Harpøth Lauersen (suppleant)
Trine Gravgaard Pedersen (suppleant)
Thea Kirstine Synnestvedt

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelsen i arkæologi med linje i forhistorisk eller historisk arkæologi, Kandidatuddannelsen i arkæologi med specialisering i forhistorisk, historisk eller klassisk arkæologi og kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management.

Bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi, middelalder- og renæssancearkæologi samt Kandidatuddannelserne i forhistorisk arkæologi og middelalder- og renæssancearkæologi, som er lukkede for optag, hører også under dette uddannelsesnævn.

Afdelingsleder:

Marcello Mannino
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:

Studerende

 • Simone Lykke Skov - næstforperson, medlem af studienævnet
 • Julie Reinhold Aagaard  - ordinært medlem
 • Johan Trap-Godau - ordinært medlem
 • Emil Klitgaard Poulsen - repræsentant fra Klassisk arkæologi
 • Rikke Gaardsted Graversen - suppleant
 • Julie Munch Thomsen - suppleant
 • Casper Dynesen Laursen - suppleant
 • Johanne Toth Mouritzen - suppleant
 • Rikke Fur Petersen - suppleant
 • Mathias Fahrendorff Jørgensen - suppleant

Studievejleder

Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Filosofi og Idehistorie

Uddannelsesnævnet dækker: Bachelor- og kandidatuddannelserne i hhv. Filosofi og Idéhistorie. Tilvalg i hhv. Filosofi, Idéhistorie, Humanistisk organisationsudvikling, Humanistisk teknologiudvikling og Kønsstudier. Masteruddannelserne i hhv. Humanistisk organisationsudvikling og Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.

Afdelingsleder:
Asbjørn Steglich-Petersen 
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
UN-medlemmer:
Asbjørn Steglich-Petersen (UN-forperson og Studienævnsrepræsentant)
Morten Haugaard Jeppesen
Raffale Rodogno
Mikkel Thorup

Studerende:
UN-medlemmer:
Ingen valgte for perioden 01.02.2023-31.01.2024

Faste studenter-observatører:
Sune With Tryk Christensen (Kontaktperson for studerende)
Kathrine Holm Pedersen
Mette Marie Fischer Pedersen
Johannes Pold

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Global Studies

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelserne i brasilianske studier, japanstudier, indien- og sydasienstudier, kinastudier og ruslandstudier (tidligere rusland- og balkanstudier eller østeuropastudier), Kandidatuddannelserne i europastudier, globale områdestudier, internationale studier, samt tilvalgene i brasiliansk, centraleuropastudier, det globale europa, japanstudier, kinastudier, russisk samt adressing global challenges.  

Afdelingsleder:

VIP: 

Studerende:

 • Julia Ieva Jørgensen (UN næstforperson)
 • Jonas Østvand Matthiesen (SN-repræsentant)
 • Daniela Lange Andersen (SN-repræsentant)
 • Frederik Edsberg Hansen
 • Karoline Thode Fogh
 • Jakob Frederik Thomsen
 • Sofie Lambertsen

Studievejledere

Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Historie, i Klassisk arkæologi og i Klassiske sprog, kandidatuddannelserne i Historie, i Klassisk arkæologi og i Klassiske sprog, samt tilvalg i Historie, i Klassiske sprog og i Oldtidskundskab.  

Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier, kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier, bachelortilvalget i Religionsvidenskab, i Religion, Politik og Samfund og i Arabisk- og Islamstudier, samt kandidattilvalget i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier.

Afdelingsleder:
Marianne Qvortrup Fibiger
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:
Marianne Qvortrup Fibiger (forperson og studienævnsrepræsentant)
Henrik Reintoft Christensen
Ibrahim Shawky Eltouhamy Elsayed
Thomas Brandt Fibiger

Studerende:
Caroline Würtz (næstforperson og studienævnsrepræsentant)
Tue Nordal Ælmholdt
Karoline Dybdal Jeppesen
Laura Snor Carstensen

Studievejledere:
Klik her for information om studievejledere ved Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier