Kultur og Samfund - uddannelsesnævn (UN)


Uddannelsesnævnet for Antropologi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Antropologi, kandidatuddannelserne i Antropologi og Human Security, tilvalgene Antropologi og Sociologi samt masteruddannelsen i Sundheds-antropologi (MSA).  

Afdelingsleder:
Mads Daugbjerg
send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Mads Daugbjerg, formand
Cameron Warner, ordinært medlem
Heather Swanson, ordinært medlem
Christian B. N. Gade, ordinært medlem
Christian Vium, Suppleant

Studerende:
Puk Aslaug Willemoes Jensen, (Næstformand og Studienævnsrepræsentant)
Marius Oskar Engelhorn, ordinært medlem
Rebekka Andrea Juel Lausen, ordinært medlem
Agnete Steen Mortensen,  ordinært medlem
Christina Lerche Johnsen, suppleant
Dikte Reeh Andersen, suppleant
Leslie Freya Höft , suppleant
Giulia Scalabrino Gugliemella, suppleant
Kathrine Bendorff Kristensen, suppleant


Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelsen i arkæologi med linje i forhistorisk eller historisk arkæologi, Kandidatuddannelsen i arkæologi med specialisering i forhistorisk, historisk eller klassisk arkæologi og kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management.

Bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi, middelalder- og renæssancearkæologi samt Kandidatuddannelserne i forhistorisk arkæologi og middelalder- og renæssancearkæologi, som er lukkede for optag, hører også under dette uddannelsesnævn.

Afdelingsleder:

Rainer Atzbach
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:
Rainer Atzbach, formand
David Harvey,  ordinært medlem 
Andres Dobat, ordinært medlem 
Niels Nørkjær Johannsen, suppleant   
Laura McAtackney, suppleant 
Felix Riede, suppleant

Studerende
Christine Lundgård Kisum Nielsen, BA Arkæologi (næstformand, medlem af studienævnet)
Dorthe Boysen Pedersen, KA Arkæologi (ordinært medlem)
Sylvester Fogedgaard Sørensen, KA SHM (ordinært medlem)
Lasse Steensgaard Sørensen, BA Arkæologi (suppleant)
Mette Lang, KA Arkæologi (suppleant)
Kya Anais Kerner, KA SHM (suppleant)

Studievejleder

Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Filosofi og Idehistorie

Uddannelsesnævnet dækker:

 • Bachelor- og kandidatuddannelserne i 
  • Filosofi
  • Idéhistorie
 • Tilvalgene i
  • Filosofi
  • Idéhistorie
  • Cultural Analysis of Society and Economy (CASE)
  • Humanistisk organisationsudvikling
  • Humanistisk teknologiudvikling
  • Kønsstudier
 • Masteruddannelserne i
  • Humanistisk organisationsudvikling
  • Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Afdelingsleder:
Jacob Busch
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Jacob Busch forperson og studienævnsrepræsentant
Thomas Schwarz Wentzer  

UN-medlemmer studerende:
Naja Rathje Lennert (filosofi) næstforperson og studienævnsrepræsentant
Peter Græsbøll Holm (idéhistorie)
Nellie Frausing Hauge (idéhistorie)
Morten Kempf (filosofi)

Suppleant:
Rasmus Overmark

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Global Studies

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelserne i brasilianske studier, japanstudier, indien- og sydasienstudier, kinastudier og ruslandstudier (tidligere rusland- og balkanstudier eller østeuropastudier), Kandidatuddannelserne i europastudier, globale områdestudier, internationale studier, samt tilvalgene i brasiliansk, centraleuropastudier, det globale europa, japanstudier, kinastudier, russisk samt adressing global challenges.  

Afdelingsleder:

Uwe Skoda
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Anemone Platz 
Uwe Skoda
Christina Fiig
Peter Bugge

Observatører:
Andreas Steen
Georg Fischer
Birgitte Pristed
Gauri Sanjeev Pathak
Vladimir Douglas Pacheco Cueva
Christoffer Leiding Kølvraa

Studerende:
Asta Jensen Raae (Næstformand/Studienævnsrepræsentant)
Jason Tran (Studienævnsrepræsentant)

Studievejledere
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Historie, i Klassisk arkæologi og i Klassiske sprog, kandidatuddannelserne i Historie, i Klassisk arkæologi og i Klassiske sprog, samt tilvalg i Historie, i Klassiske sprog og i Oldtidskundskab.  

Afdelingsleder:
Mary Kathrine Hilson
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Mary Kathrine Hilson (Forperson og studienævnsrepræsentant)  
Jeppe Büchert Netterstrøm
Birte Poulsen  
George Hinge
Nina Javette Koefoed (Fast VIP observatør i UN) 

Studerende:
Jakob Hørgreen (Næstformand og studienævnsrepræsentant)
Joachim Holmen Frost
Birgitte Desirée Pettersen 
Nadia Margrethe Andersen

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier, kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier, bachelortilvalget i Religionsvidenskab, i Religion, Politik og Samfund og i Arabisk- og Islamstudier, samt kandidattilvalget i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier.