Kultur og Samfund - uddannelsesnævn (UN)


Uddannelsesnævnet for Antropologi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Antropologi, kandidatuddannelserne i Antropologi og Human Security, tilvalgene Antropologi og Sociologi samt masteruddannelsen i Sundheds-antropologi (MSA).  

Uddannelsesnævnet for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelsen i arkæologi med linje i forhistorisk eller historisk arkæologi, Kandidatuddannelsen i arkæologi med specialisering i forhistorisk, historisk eller klassisk arkæologi og kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management.

Bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi, middelalder- og renæssancearkæologi samt Kandidatuddannelserne i forhistorisk arkæologi og middelalder- og renæssancearkæologi, som er lukkede for optag, hører også under dette uddannelsesnævn.

Afdelingsleder:

Marcello Mannino
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:

Studerende

  • Simone Lykke Skov - næstforperson, medlem af studienævnet
  • Rikke Gaardsted Graversen - ordinært medlem
  • Johan Trap-Godau - ordinært medlem
  • Ane Dybkjær - repræsentant fra Klassisk arkæologi
  • Mutia Amelia Febriana - suppleant
  • Julie Munch Thomsen - suppleant
  • Julie Reinhold Aagaard  - suppleant
  • Sidsel Hammerstoft Hansen - suppleant
  • Sanne Yding Feddersen - suppleant

Studievejleder

Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Filosofi og Idehistorie

Uddannelsesnævnet dækker: Bachelor- og kandidatuddannelserne i hhv. Filosofi og Idéhistorie. Tilvalg i hhv. Filosofi, Idéhistorie, Cultural Analysis of Society and Economy (CASE), Humanistisk organisationsudvikling, Humanistisk teknologiudvikling og Kønsstudier. Masteruddannelserne i hhv. Humanistisk organisationsudvikling og Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.

Afdelingsleder:
Asbjørn Steglich-Petersen 
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Asbjørn Steglich-Petersen (UN-forperson og studienævnsrepræsentant)
Morten Haugaard Jeppesen
Raffale Rodogno
Mikkel Thorup

Faste VIP observatører:
Andreas Beck Holm

UN-medlemmer studerende:
Pernille Hedegaard (studienævnsrepræsentant)
Sune With Tryk Christensen (UN-næstforperson)
Kathrine Holm Pedersen
Mette Marie Fischer Pedersen

Faste studerende observatører:
Naja Rathje Lennert
Johannes Pold

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Global Studies

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelserne i brasilianske studier, japanstudier, indien- og sydasienstudier, kinastudier og ruslandstudier (tidligere rusland- og balkanstudier eller østeuropastudier), Kandidatuddannelserne i europastudier, globale områdestudier, internationale studier, samt tilvalgene i brasiliansk, centraleuropastudier, det globale europa, japanstudier, kinastudier, russisk samt adressing global challenges.  

Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Historie, i Klassisk arkæologi og i Klassiske sprog, kandidatuddannelserne i Historie, i Klassisk arkæologi og i Klassiske sprog, samt tilvalg i Historie, i Klassiske sprog og i Oldtidskundskab.  

Afdelingsleder:
Mary Hilson
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
UN-medlemmer:
Mary Hilson (forperson og studienævnsrepræsentant)  
Nina Javette Koefoed
Troels Myrup Kristensen

Faste VIP-observatører i UN:  
Marianne Pade
Helle Strandgaard Jensen 

UN-suppleanter:
Jeppe Büchert Netterstrøm
Tom Brughmans
Evert Hendrik van Emde Boas 

Studerende:
UN-medlemmer: 
Anca Theodora Mygind (næstforperson og studienævnsrepræsentant)
Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær
Andreas Emil Mikkelsen
Iben Stidsen
Mikkel Bang Maesen     

UN-suppleanter: 
Mathilde Vadsager Andresen
Line Hybjerg Hansen 
Andreas Bennetzen Bierbaum 
Henrik Mogensen Nielsen

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier, kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier, bachelortilvalget i Religionsvidenskab, i Religion, Politik og Samfund og i Arabisk- og Islamstudier, samt kandidattilvalget i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier.