Kommunikation og Kultur - uddannelsesnævn (UN)

Fakultetet har i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.


Uddannelsesnævnet for Digitalt Design og Informationsvidenskab

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Informationsvidenskab og bacheloruddannelsen i Digital design - it, æstetik og interaktion, kandidatuddannelserne i Informationsvidenskab og Digital design, bachelortilvalgene i Informationsvidenskab - It og organisationer, Digital design og Critical Data Studies, samt masteruddannelsen i It (linjen i Interaktionsdesign og multimedier og linjen i organisation).

Uddannelsesnævnet for Medievidenskab og Journalistik

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Medievidenskab, kandidatuddannelserne i Medievidenskab, Journalistik og Journalism, Media and Globalisation (mundus) samt tilvalgene Film og medier og Journalistisk formidling.

Uddannelsesnævnet for Musikvidenskab og Dramaturgi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Musikvidenskab og Dramaturgi, kandidatuddannelserne i Musikvidenskab og Dramaturgi samt tilvalgene Musikvidenskab, Dramaturgi og Cultural and Creative Industries.

Uddannelsesnævnet for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur samt Museologi

Uddannelsesnævnet dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i æstetik og kultur, bachelor- og kandidatuddannelsen i kunsthistorie, bachelortilvalget i museologiske studier: kuratering og kulturarv; bachelor- og kandidattilvalgene i billedkunst og visuel kultur, samt den engelsksprogede masteruddannelsen i kuratering.

Afdelingsleder
Lise Skytte Jacobsen

VIP
Mette-Marie Zacher Sørensen (studienævnsrepræsentant)
Jacob Wamberg
Jan Løhmann Stephensen
Lise Skytte Jacobsen (Forperson)
Henrik Kaare Nielsen  

VIP-observatør
Lisbet Tarp

VIP-suppleanter
Birgitte Stougaard Pedersen
Camilla Skovbjerg Paldam

Studerende 2023
Astrid Mark Nielsen (SN-repræsentant, UN-næstforperson)
Mille Riis Mellemgaard 
Boel Boel
Anne Mølgaard Kristensen 
Annika Glargaard Rasmussen
Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Supplenater 2023:
Adriana Alvarez Gutierrez
Marianne Maul
Julia Choma
Stine Humlebæk

Studievejledere
Klik her for information

Alsidige kompetencer som studenterrepræsentant i UN

Som studenterrepræsentant i UN får du et unikt indblik i universitetets maskinrum. Du får stor viden om, hvordan en stor organisation arbejder med at udvikle og kvalitetssikre uddannelser. I nævnsarbejdet bliver du involveret både i det uddannelsesnære arbejde og i strategiske drøftelser. Det betyder, at du bl.a. bliver bevidst om, hvordan du kan forholde dig kritisk-konstruktivt til fx fakultetsindsatser, fagnære forslag og udviklingsinitiativer, samt får et klart blik for, hvilke eventuelle konsekvenser og betydninger disse har for de studerendes hverdag og vilkår. Du bliver i stand til at omsætte konkrete oplevelser/problemer fra undervisningsrummet til materiale, der kan arbejdes med konstruktivt og løsningsorienteret i nævnet. Endvidere opnår du større indsigt i uddannelsens fagligt indholdsmæssige sammenhæng og progression:

“Jeg har selv oplevet en stolthed og tilfredsstillelse i at være med til at forbedre og sikre studerendes vilkår.”

“Jeg har også oplevet at blive bedre til at argumentere sagligt for mine synspunkter, samt at navigere i et fagligt miljø. Der kan være stor læring i at argumentere imod eller være kritisk over for forslag eller synspunkter, der fremsættes af fx meget erfarne nævnsmedlemmer.”

Gennem nævnsarbejder udvikles et fagligt netværk med studerende og undervisere fra afdelingen. Som nævnsmedlem får du også mulighed for at træde ud af rollen som studerende og være ligeværdig med undervisere, afdelingsledere og både ældre og nyere studerende, hvorved et fagligt netværk opbygges mellem studerende og undervisere fra afdelingen. Som studenterrepræsentant får du endvidere dyb mødeerfaring ved fx at orientere sig i mange forskellige typer bilagsmateriale, at deltage aktivt på møder, og mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for mødeledelse. 

Der er mulighed for at få erfaring med teamsamarbejde og projektudvikling/-arbejde:

“Jeg har siddet med i projektgrupper, en hvor vi har arbejdet med at udvikle mentorgruppe-ordningen på uddannelsen i æstetik og kultur, og en anden, hvor vi har planlagt fagseminarer på uddannelsen.” 

Uddannelsesnævnet for Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie, kandidatuddannelserne i Litteraturhistorie, Retorik og Childrens Literature, Media and Culture, tilvalg i Retorik samt Kreativ og professionel skrivning og masteruddannelser i Retorik og Børns litteratur og medier.

Uddannelsesnævnet for Nordisk og Oplevelsesøkonomi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (dansk), kandidatuddannelserne i Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi samt tilvalgene Nordisk sprog og litteratur og Begivenhedskultur.

Uddannelsesnævnet for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik (LICS)

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Lingvistik og Kognitionsvidenskab, kandidatuddannelserne i Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Kognitiv semiotik samt tilvalgene i Cultural data science og Social minds. 

Afdelingsleder

Joshua Charles Skewes

VIP
Ethan Weed (forperson)
Cordula Vesper
Alexandra Regina Kratschmer

Studerende (medlemmer): 
Mina Almasi (næstforperson)
Nina Vad Thomsen
Laura Bock Paulsen

Studerende (suppleanter):
Emma Risgaard Olsen
Emilie Munch Andreasen
Helle Skjøth Sørensen
Geertje Graehn
Suzan Kurt
Mia Jacobsen
Ronela Beatrice Wagner Fredensborg

Studievejledere
Klik her for information

Dagsorden og referater 2023

Dagsorden 22. februar 2023
Referat 22. februar 2023

Dagsorden 22. marts 2023
Referat 22. marts 2023

Dagsorden 19. april 2023
Referat 19. april 2023

Dagsorden 24. maj 2023
Referat 24. maj 2023

Dagsorden 16. august 2023
Referat 16. august 2023​​​​​​​

Dagsorden og referater 2022:

Dagsorden 12. januar 2022
Referat 12. januar 2022

Dagsorden 9. februar 2022
Referat 9. februar 2022

Dagsorden 16. marts 2022
Referat 16. marts 2022

Dagsorden 20. april 2022
Referat 20. april 2022

Dagsorden 18. maj 2022
Referat 18. maj 2022

Dagsorden 24. august 2022
Referat 24. august 2022

Dagsorden 21. september 2022
Referat 21. september 2022

Dagsorden 12. oktober 2022
Referat 12. oktober 2022

Dagsorden 7. december 2022
Referat 7. december 2022

Dagsorden og referater 2021:

Dagsorden 13. januar 2021
Referat 13. januar 2021

Dagsorden 10. februar 2021
Referat 10. februar 2021

Dagsorden 17. marts 2021
Referat 17. marts 2021

Dagsorden 21. april 2021
Referat 21. april 2021

Dagsorden 19. maj 2021
Referat 19. maj 2021

Dagsorden 09. juni 2021
Referat 09. juni 2021

Dagsorden 25. august 2021
Referat 25. august 2021

Dagsorden 22. september 2021
Referat 22. september 2021

Dagsorden 13. oktober 2021
Referat 13. oktober 2021

Dagsorden 17. november 2021
Referat 17. november 2021

Dagsorden og referater 2020:

Dagsorden 19. februar 2020
Referat 19. februar 2020

Dagsorden 22. april 2020
Referat 22. april 2020

Dagsorden 20. maj 2020
Referat 20. maj 2020

Dagsorden 17. juni 2020
Referat 17. juni 2020

Dagsorden 19. august 2020
Referat 19. august 2020

Dagsorden 23. september 2020
Referat 23. september 2020

Dagsorden 21. oktober 2020
Referat 21. oktober 2020

Dagsorden 18. november 2020
Referat 18. november 2020

Dagsorden 02. december 2020
Referat 02. december 2020

Referater 2019:
28. august 2019
18. september 2019
23. oktober 2019
04. december 2019

Uddannelsesnævnet for Engelsk

Uddannelsesnævnet dækker de to bacheloruddannelser i Engelsk og i International virksomhedskommunikation i engelsk og de tre kandidatuddannelser i Engelsk, i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk og i Interkulturelle studier. UN dækker ligeledes de fire bachelortilvalg i Engelsk, i Engelsk virksomhedskommunikation, i Strategisk kommunikation i organisationer og i Contemporary Communication in English, samt kandidattilvalget i Engelsk.     

Afdelingsleder
Dominic Rainsford

VIP
UN-medlemmer:
Anne Schjoldager (UN-forperson og Studienævnsrepræsentant) 
Sandro Nielsen 
Trine Susanne Johansen
Mark Eaton
Sten Vikner 

Suppleanter:
Tabish Khair 
Ushma Chauhan Jacobsen
Antoinette Mary Fage-Butler 
Mathias Clasen 
Stephen Joyce 

Faste VIP observatører:
Joseph William Sterrett
Matthias Stephan

Studerende
UN-medlemmer:
Nadia Schalipp (Studienævnsrepræsentant)
Martin Engelsborg Schwartz (UN-næstforperson)
Peter Katballe-Kristensen
Freja Helene Kjærby
Lærke Orup

Suppleanter:
Darius Hornschuh
Lotte Gawol
Yasmin Solveig Tvede
Camilla Jytte Kær Kønig
Maria Hvidkær Christensen

Studievejledning
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Tysk og Romanske sprog

Uddannelsesnævnet dækker bachelor- og kandidatuddannelserne i Tysk, Fransk, Spansk og spansk-amerikansk sprog, litteratur og kultur.

Derudover dækker det bacheloruddannelserne i Tysk, Fransk og spansk international virksomhedskommunikation. 

Hertil kommer kandidatuddannelserne i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i Tysk, Spansk, Fransk samt kandidatuddannelserne i interkulturelle studier Tysk, Fransk og Spansk (latinamerika og Spanien). 

UN dækker desuden tilvalgene Tysk, Fransk, Spansk samt bachelortilvalgene i Tysk, Fransk, Spansk virksomhedskommunikation. Endelig dækker UN bachelortilvalgene i Globalisering og kulturel identitet, Litterær og kulturel oversættelse og Humanistiske konfliktstudier samt uddannelsen i konferencetolkning.